Justitie, Openbaar Ministerie en Politiek

22-07-2017

info pdf:

1. benoeming leden adviescollege
2. levenslange gevangenisstraf infographic

----------------------------------

Politie krijgt meer mogelijkheden bij het zoeken naar vermiste personen

19-07-2017

Om een vermiste sneller te vinden, kan de politie straks gegevens opvragen die aanwijzingen kunnen bevatten over zijn verblijfplaats. Bijvoorbeeld over het gebruik van zijn pinpas, mobiele telefoon of het reizen met bus, tram of trein. Ook incheckgegevens van luchtvaartmaatschappijen en camerabeelden van locaties waar de vermiste vermoedelijk is geweest kunnen een rol spelen. Nu ontbreekt het de politie nog aan zoekmiddelen om snel en effectief op te treden.
Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok (Veiligheid en Justitie) waarvan vandaag de internetconsultatie is gestart. Doel van de regeling is de politie en de officier van justitie met name in de eerste, cruciale fase van de vermissing specifieke zoekmiddelen te geven. Sterk optreden van de politie kan in deze fase levens redden. Ook zitten naasten van de vermiste minder lang in onzekerheid over diens lot.

Urgente persoonsvermissingen
De bevoegdheden worden alleen ingezet bij urgente persoonsvermissingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen die een gevaar vormen voor zichzelf, of die in onmiddellijk gevaar zijn, zoals personen die suïcide willen plegen of dementerende ouderen die vermist raken. Soms is op het moment van de melding niet duidelijk of de vermissing het gevolg is van een misdrijf, maar is het wel van groot belang om dit op korte termijn vast te stellen. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld minderjarigen in de tienerleeftijd, maar ook kwetsbaren met een geestelijke beperking.
De inzet van zoekmiddelen moet noodzakelijk en proportioneel zijn voor het lokaliseren van de vermiste. Bij de bevoegdheden die een inbreuk kunnen vormen op de persoonlijke levenssfeer spelen de officier van justitie of de rechter-commissaris een belangrijke rol. De nieuwe zoekmiddelen worden niet ingezet als de vermiste vrijwillig is vertrokken of slachtoffer is van een misdrijf. In het laatste geval gelden dan de gewone regels voor opsporing uit het strafrecht.

Onderzoek
Naast het opvragen van gegevens kan de politie straks ook de auto van de vermiste doorzoeken wanneer deze wordt aangetroffen op een parkeerterrein. Of het huis van een alleenwonende vermiste persoon binnengaan om te zoeken naar een paspoort of dagboek. Verder kan onderzoek worden gedaan in bijvoorbeeld een achtergelaten mobiele telefoon, laptop of usb-stick. Het doel hiervan zal steeds zijn om de vermiste te lokaliseren met behulp van aanwijzingen die hierop gevonden worden.
Wanneer de verdwenen persoon zijn mobiele telefoon bij zich heeft kan de politie ook proberen de verblijfplaats te achterhalen met behulp van de locatiegegevens die de telefoon zelf verzendt via een datanetwerk. Ook is een tap mogelijk op de telefoon van de vermiste.
Hiermee kan bijvoorbeeld worden achterhaald of er nog applicaties op de mobiele telefoon
actief zijn.

----------------------------------

Eerste Kamer stemt in met uitbreiding van rechten voor slachtoffers

07-03-2017

De Eerste Kamer heeft vandaag een wet aanvaard die de rechten van slachtoffers uitbreidt. Al vanaf het moment van aangifte krijgen zij alle informatie over hun rechten. Nieuw is dat slachtoffers een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen voor bijzondere beschermingsmaatregelen.

De wet zet de Europese richtlijn 'minimumnormen voor slachtoffers' om in Nederlands recht. Doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten straks in alle EU-lidstaten passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan het strafproces kunnen deelnemen.

Slachtoffers van delicten krijgen straks meer informatie over de strafzaak tegen de verdachte, over juridisch advies en over mogelijkheden voor schadevergoeding. Ook ontvangen slachtoffers, ongeacht de aard van het strafbare feit, informatie over de invrijheidstelling van een verdachte of veroordeelde. Verder krijgt de omgang met minderjarige slachtoffers meer aandacht van bijvoorbeeld de politie en het openbaar ministerie. De behoeften van minderjarige slachtoffers worden onderdeel van de opleidingen van de medewerkers van de organisaties die contact hebben met deze slachtoffers.

De uitvoering van de nieuwe regelgeving is voorbereid met de partners in de justitieketen, zoals de politie, het openbaar ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Deze organisaties zijn klaar om de nieuwe taken uit te voeren.

----------------------------------

Verbetering positie slachtoffers Caribisch Nederland

13-01-2017

Nabestaanden of slachtoffers van geweld in Caribisch Nederland kunnen in de toekomst ook aanspraak maken op een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie vandaag bekend gemaakt tijdens zijn werkbezoek aan Bonaire. “Hiermee is een belangrijke stap gezet om ook in Caribisch Nederland de positie van slachtoffers verder te verbeteren” vindt de minister. Van der Steur zal de wet aanpassen om de uitbreiding mogelijk te maken en verwacht dat de wet in werking kan treden in de loop van 2018.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is opgericht om slachtoffers of nabestaanden van geweldsmisdrijven die ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen een financiële tegemoetkoming te verstrekken. De dader blijft primair verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade, maar als het het slachtoffer niet lukt zijn schade vergoed te krijgen bij de dader, dan kan een slachtoffer of nabestaande terecht bij het Schadefonds. De regeling is tot op heden alleen in Nederland van kracht.

Van der Steur is deze week in het Caribisch deel van het Koninkrijk om te spreken met zijn justitie collega’s tijdens het JVO (Justitieel Vierpartijenoverleg) tussen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Daar maakte hij tevens kennis met Dhr. Martina, de nieuwe minister van Justitie van Curaçao, en dhr. Boasman, de nieuwe minister van Justitie van Sint Maarten.

Ook installeerde Van der Steur op Bonaire de nieuwe korpschef van het Korps Politie Caribisch Nederland. Dhr. Jose Rosales, is vanaf 1 januari 2017 de nieuwe baas van de politie in Caribisch Nederland.

----------------------------------

Cold case-teams vragen gedetineerden om hulp bij onopgeloste zaken.

12-01-2017

De cold case-teams van de Nederlandse politie hebben maandag in vijf penitentiaire inrichtingen kalenders verspreid waarop 52 onopgeloste zaken staan vermeld. Ze hopen dat gevangenen informatie hebben die tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

De politie laat weten dat het gaat om gevangenissen in Leeuwarden, Zutphen, Sittard, Zwaag en Schiphol. Als de proef succesvol verloopt, wordt de kalender in de loop van dit jaar mogelijk in alle Nederlandse gevangenissen uitgereikt aan gedetineerden.

Het verspreiden van de weekkalenders is onderdeel van een breder offensief van de politie om aandacht te vragen voor cold cases.

Nederland kent ongeveer 1.500 onopgeloste misdrijven die als cold case te boek staan. Het grootste gedeelte is onopgeloste moorden, maar ook veel andere ernstige delicten waarvoor de politie geen verdachte in beeld of veroordeeld kreeg.

Coldcaseteams van de politie proberen deze zaken alsnog op te lossen. "Getuigen spelen daarbij vaak een cruciale rol", zegt Wim Perlot, leider van het cold case-team Midden-Nederland en voorzitter van het platform Cold Cases Nederland. "Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland naar schatting achthonderd mensen informatie hebben over een onopgeloste moord of doodslag."

Kennis
Uit ervaring van politie en justitie blijkt dat onder gedetineerden relatief veel kennis aanwezig is over gepleegde strafbare feiten. De 52 zaken op de kalender zijn speciaal geselecteerd door cold case- teams. Het gaat om zaken die veel maatschappelijke onrust hebben veroorzaakt en waarvan de teams vermoeden dat nieuw onderzoek kansrijk is.
Het idee voor een kalender komt overwaaien uit Amerika, waar elk jaar in meerdere staten een kaartspel wordt uitgedeeld aan gedetineerden met daarop informatie over een cold case. Volgens de politie zijn dankzij deze werkwijze tientallen moordzaken alsnog opgelost.

Kalender
In Nederland is na overleg tussen de politie en het Openbaar Ministerie gekozen voor een kalender. "Hopelijk spoort de kalender gedetineerden aan om hun kennis over onopgeloste misdrijven met de politie te delen. Als wij een zaak alsnog kunnen oplossen, betekent dat voor nabestaanden een einde aan jaren van slopende onzekerheid en onwetendheid", zegt Jeroen Hammer, rechercheur bij het coldcaseteam van de eenheid Oost-Nederland.

Beloning
De 52 zaken die op de kalender staan beschreven, zijn maandag ook gepubliceerd op een speciale cold case-pagina op de website politie.nl. In elk van de zaken is een beloning uitgeloofd. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 800.000 euro.
Door: NU.nl

----------------------------------

Uitbreiding spreekrecht stief familie

Nieuwsbericht | 24-12-2016 | 09:00


Ook stief familie van slachtoffers krijgt het recht te spreken bij de rechtszaak. Dat schrijft minister van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer. Van der Steur vindt dat de definitie van de kring van gerechtigden voor het spreekrecht van nabestaanden te beperkt is en geen recht doet aan de samenstelling van hedendaagse gezinnen. Mensen die een dierbare verloren hebben de kans om hun stem te laten horen op zitting, dat is de essentie van het spreekrecht. 'Wie wij als familie of dierbare beschouwen en wat zij precies voor ons betekenen, wordt niet alleen door bloedverwantschap bepaald. Aan dat gevoel wil ik uitdrukking geven.'

Minister van der Steur komt hiermee ook tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer die eerder dit jaar opriep om de groep van spreekgerechtigden uit te breiden met stief familie. Zij deden dit onder meer naar aanleiding van de zaak Nicole v/d Hurk (vermoord in 1995) waarbij de rechter heeft bepaald dat de stiefmoeder niet mocht spreken, omdat zij juridisch gezien geen nabestaande is. Een belangrijke afweging is de maatschappelijke ontwikkeling waarbij steeds meer sprake is van samengestelde gezinnen, waarbij de gezinsband niet door bloedverwantschap wordt bepaald. Mede om deze reden wil Van der Steur een nieuwe definitie introduceren bij het wetsvoorstel modernisering Wetboek van Strafvordering, waardoor de kring van gerechtigden wordt uitgebreid, zodat ook de stief familie als nabestaanden toegang krijgt tot het spreekrecht.

----------------------------------

Bewaarplicht

Raad van State wil dat regering beter uitlegt waar bewaarplicht voor nodig is De Raad van State wil dat de regering in de nieuwe versie van de Telecomwet beter uitlegt voor welke misdrijven de opgeslagen bel- en internetgegevens gebruikt zouden moeten worden.

Die wet is dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarmee is het advies van de Raad van State ook openbaar geworden. Daarin staat onder meer dat in het wetsvoorstel de misdrijven waarvoor de gegevens ingezien mogen worden, beter omschreven moeten worden.

Nederland kende tot het voorjaar van 2015 al een bewaarplicht voor telecomgegevens. Een rechter zette daar echter een streep door omdat hij vond dat de persoonlijke levenssfeer van mensen te ernstig wordt geschonden.

Waarborgen

Minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie deed daarop vorig jaar oktober een voorstel voor een nieuwe bewaarplicht. Daarin stond onder meer dat een officier van justitie in het vervolg eerst de toestemming van een rechter-commissaris moet hebben voordat bewaarde gegevens ingezien mogen worden.

Ook zorgt de nieuwe wet ervoor dat de gegevens die bewaard worden, in de Europese Unie bewaard worden. Op die manier wil Van der Steur ervoor zorgen dat het toezicht op de opgeslagen persoonsgegevens volgens Europese regels gebeurt.

Metadata

De bewaartermijn wordt zes maanden voor internetgegevens als IP-adressen en twaalf maanden voor telefoondata als nummers en de duur van een gesprek. Daarbij gaat het alleen om metadata: de inhoud van gesprekken wordt nooit opgeslagen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer het voorstel inhoudelijk gaat behandelen.

Nu.nl 23092016

----------------------------------

Tweede Kamer stemt in met extra rechten slachtoffers in strafproces

Nieuwsbericht | 12-04-2016 | 15:59

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten: bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de mogelijkheden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd.

De nieuwe regeling zet de Europese richtlijn 'minimumnormen voor slachtoffers' om in Nederlands recht. In Nederland heeft het slachtoffer al een stevige rechtspositie, maar die wordt nu verder uitgebreid. De rechten van slachtoffers gelden vanaf het moment van aangifte tot de zaak tegen de verdachte door de rechter is afgedaan.

Verder krijgt de omgang met minderjarige slachtoffers meer aandacht in de praktijk van politie, openbaar ministerie en andere organisaties. De behoeften van minderjarige slachtoffers worden onderdeel van de opleidingen van de medewerkers van de organisaties die contact hebben met deze slachtoffers.

Een belangrijk nieuw punt is dat slachtoffers een individuele beoordeling krijgen, met als doel na te gaan of zij in aanmerking komen voor bijzondere beschermingsmaatregelen.

Doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten straks in alle EU-lidstaten passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan het strafproces kunnen deelnemen. Dan gelden binnen de Europese Unie voor slachtoffers dezelfde minimumrechten. Als een Nederlander in een andere lidstaat slachtoffer wordt van een misdrijf, kan hij in dat land een beroep doen op dezelfde minimumrechten, zoals het recht op een tolk of taalkundige ondersteuning bij de aangifte en kosteloze toegang tot slachtofferhulp.

----------------------------------

Onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers met ingang van 1 juli 2016

Nieuwsbericht | 12-04-2016 | 13:48

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Tot nu toe mogen slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.

Het wetsvoorstel maakt een einde aan de verschillen in de praktijk bij de rechtbanken; vaak werd aan slachtoffers wel ruimte gegeven om over de strafmaat te spreken, maar soms met een verwijzing naar de strikte bewoordingen van de huidige wet (en de oorspronkelijke bedoeling daarvan) niet. Ook komt het wetsvoorstel tegemoet aan een duidelijk gebleken behoefte van slachtoffers die hun hele verhaal op de terechtzitting willen doen.

Het slachtoffer moet voorafgaand aan de zitting goed op dit spreekrecht en de mogelijke gevolgen worden voorbereid en daartoe bijgestaan door verschillende instanties. Bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. De gespecialiseerde slachtofferadvocaat kan ook een belangrijke rol bij de ondersteuning van het slachtoffer spelen en kan het slachtoffer ook adviseren over het spreken over strafmaat en bewijs. Voor de officier van justitie is het slachtoffergesprek het moment waarop hij de zaak met het slachtoffer kan bespreken. Dat geldt vooral wat hij van de behandeling op de terechtzitting, de eis van de officier van justitie en het eindoordeel van de rechter heeft te verwachten.

Overigens blijft het slachtoffer procesdeelnemer en wordt hij geen zelfstandige procespartij.

----------------------------------

Per 1 januari 2016 voorschot voor álle slachtoffers

Nieuwsbericht | 23 december 2015 | 08:26

Per 1 januari 2016 kunnen álle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal €5000.

Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen is door een schadeclaim in te dienen bij de rechtszaak tegen de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan ook deze schadeclaim. Als hij de schadeclaim toewijst en de dader opdraagt de schade te betalen door een schadevergoedingsmaatregel op te leggen, dan int het CJIB het geld voor het slachtoffer.

Sinds 1 januari 2011 krijgen slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven, als de dader acht maanden na het vonnis nog niet alles heeft betaald, het nog openstaande bedrag uitgekeerd als voorschot. Uiteraard doet het CJIB er alles aan om ook dit bedrag nog op de dader te verhalen.

Per 1 januari 2016 kunnen ook slachtoffers van andere misdrijven voor een voorschot in aanmerking komen, maar alleen als de schadevergoedingsmaatregel van na 1 januari 2016 is. Bovendien geldt voor deze voorschotten een maximum van € 5000,-. Aan de voorschotten van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven zal ook vanaf 2016 geen maximum verbonden zijn. Het CJIB zorgt ervoor dat deze voorschotten worden uitgekeerd.

----------------------------------

Privacy slachtoffers beter beschermd

Nieuwsbericht | 14-12-2015 | 10:26

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer. Door deze en andere maatregelen wil van der Steur de privacy van slachtoffers in de toekomst beter beschermen. “Privacy is juist voor slachtoffers van criminaliteit een groot goed. Door op een andere manier te informatie te delen, kunnen we een eind maken aan onnodige inbreuken op de privacy en de positie van slachtoffers verbeteren.“

Uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), de VU en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) blijkt dat slachtoffers over het algemeen tevreden zijn over de bescherming van hun privacy door organisaties zoals de politie en het Openbaar Ministerie. Maar het feit dat verdachten via het procesdossier inzage hebben in hun persoonlijke gegevens is slachtoffers een doorn in het oog. Deze inbreuk op de privacy van slachtoffers is volgens het onderzoek voornamelijk het gevolg van de manier waarop in de strafrechtsketen persoonlijke informatie van slachtoffers wordt geregistreerd en gedeeld.

Persoonlijke informatie van het slachtoffer is wel noodzakelijk voor politie en justitie om het slachtoffer te kunnen identificeren en met het slachtoffer te communiceren. Het is voor de strafzaak echter vaak niet nodig om persoonlijke gegevens van het slachtoffers standaard te delen te delen met de verdachte. Daarom wil minister van der Steur toe naar een systeem waarbij persoonlijke informatie van het slachtoffers alleen wordt gedeeld met organisaties en personen als dat noodzakelijk is. Als eerste stap op weg naar dit systeem zal een analyse worden gemaakt waarbij in kaart wordt gebracht welke partijen in het strafproces over welke persoonlijke informatie van het slachtoffer moeten kunnen beschikken en met welk doel. De Tweede Kamer zal in het najaar van 2016 worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze analyse.

Daarnaast wordt al per 1 januari 2016 een nieuw voegingsformulier geïntroduceerd voor slachtoffers die zich willen voegen als benadeelde partij. Om de privacy van het slachtoffer in deze procedure beter te beschermen wordt in dit nieuwe formulier voortaan alleen nog gevraagd naar de minimaal noodzakelijke persoonsgegevens van het slachtoffer. Persoonlijke gegevens van het slachtoffers zoals het woonadres en telefoonnummer worden wel geregistreerd maar komen niet meer terecht in het strafdossier. Ook is het nieuwe formulier eenvoudiger van opzet, korter en duidelijker. Ook hiermee wil van der Steur de privacy van slachtoffers beter beschermen.

----------------------------------

Kabinet investeert in Veiligheid en Justitie

Nieuwsbericht | 20-11-2015

Het kabinet investeert vanaf volgend jaar 250 miljoen euro structureel in Veiligheid en Justitie om de begroting meer solide te maken. Dit staat in een brief die de ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Dijsselbloem van Financiёn aan de Tweede Kamer zenden. De begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie is op 25 en 26 november 2015.

Minister Van der Steur: ‘Deze investeringen zorgen voor meer zekerheid. Het gaat om belangrijke investeringen die knelpunten wegnemen. Het kabinet heeft een nauwkeurige analyse gemaakt van de risico’s op de begroting van Veiligheid en Justitie en voorstellen tot wijziging gedaan.’

Minister Dijsselbloem: ‘Belangrijk is dat de begroting van Veiligheid en Justitie hiermee in rustiger vaarwater komt. Tegelijkertijd wordt het financieel toezicht vanuit Veiligheid en Justitie op de verschillende organisaties die onder het ministerie vallen versterkt en gecentraliseerd.’

Investeringen

De komende jaren gaat er structureel meer geld naar het Openbaar Ministerie, de rechtspraak, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de reclassering. Ook komt er meer geld beschikbaar voor het afpakken van crimineel vermogen. Daarnaast reserveert het kabinet geld voor de politie en de rechtsbijstand. Voor deze investeringen is structureel 200 miljoen euro extra beschikbaar.

Wetsvoorstellen

Het kabinet heeft besloten de wetsvoorstellen verhoging griffierechten en eigen bijdrage gedetineerden in te trekken. Het wetsvoorstel eigen bijdrage voor het strafproces wordt fors aangepast. In deze regeling worden de forfaitaire bedragen met 25% verlaagd. Om de besparingen die de oorspronkelijke wetsvoorstellen zouden opleveren te compenseren, maakt het kabinet structureel rond de 50 miljoen euro vrij. Het bedrag van de bijdrage aan slachtofferzorg blijft ongewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel (5 miljoen euro).

Asielzoekers

In verband met de hoge instroom van asielzoekers stelt het kabinet voor 2016 eenmalig een bedrag beschikbaar van 60,5 miljoen euro. Dit gaat naar de IND en het Nidos. Het bedrag wordt met name gefinancierd uit EU-middelen en de asielreserve.

Dekking

Als zich incidentele opbrengsten van grote schikkingen voordoen, waar in de VenJ-begroting geen rekening mee was gehouden, worden deze niet gebruikt om uitgaven op de VenJ-begroting mee te dekken. De minister van Financiën zal deze inkomsten gebruiken voor de algemene middelen. In ruil hiervoor wordt vanuit deze algemene middelen een bedrag van 100 miljoen structureel beschikbaar gesteld voor de VenJ-begroting.

Om  witwassen en corruptie beter te bestrijden, wordt structureel 20 miljoen euro geïnvesteerd in de FIOD en het OM. Op basis van een businesscase van de FIOD wordt verwacht dat dit een extra bedrag oplevert voor de begroting van Veiligheid en Justitie, oplopend tot 80 miljoen in 2020.

De huurtarieven van het Rijksvastgoedbedrijf vallen de komende jaren lager uit. Daarnaast is er een surplus in het eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf dat terugvloeit naar Veiligheid en Justitie. Beiden worden gebruikt als dekking voor de extra uitgaven in de VenJ-begroting. Ook zal door verdergaande samenwerking van de diverse bedrijfsvoeringsdiensten structureel 15 miljoen euro efficiencywinst worden geboekt.

Tot slot wordt voor de dekking van de intensiveringen in de jaren 2016 tot en met 2018 50 miljoen euro per jaar verdeeld over de verschillende departementen.

----------------------------------

Google hoeft zoekresultaten over een veroordeelde crimineel niet te censureren.

Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam dinsdag geoordeeld na hoger beroep van de aanklager. De zaak is vorig jaar aangespannen door de veroordeelde Arthur van M., die schuldig werd bevonden aan uitlokking voor huurmoord. 

Het Europees Hof besloot in mei van 2014 dat zoekmachines resultaten die niet meer relevant of schadelijk zijn in sommige gevallen moeten verwijderen als de betreffende persoon daarom vraagt. Dit geldt echter niet voor veroordeelde criminelen, zo heeft het Gerechtshof besloten.

Peter R. de Vries

Van M. wilde dat Google de zoekresultaten over een uitzending van Peter R. de Vries die bij zijn naam voorkomen verwijderde. Bij het invoeren van zijn naam bij Google verschijnt daarnaast automatisch 'Peter R. de Vries' achter zijn naam, wat duidt op een relevante extra zoekopdracht.

Google heeft wel enkele zoekresultaten over Van M. verwijderd, die volgens de zoekgigant niet meer relevant waren. Dat was volgens Van M. echter niet genoeg; hij wilde alle zoekresultaten over zijn veroordeling uit de zoekmachine halen.

----------------------------------

Kabinet: Meer rechten voor slachtoffers
27 februari 2015

Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten, bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de mogelijkheden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.
Lees meer

----------------------------------

Teeven kiest voor onbeperkt spreekrecht slachtoffers
13 november 2014

Slachtoffers van ernstige misdrijven krijgen in de rechtszaal een onbeperkt spreekrecht in plaats van een adviesrecht. Zij kunnen voortaan ook zeggen wat ze bijvoorbeeld vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Tot nu toe mogen slachtoffers zich alleen uitlaten over wat het misdrijf voor hen persoonlijk betekent.
Lees meer

----------------------------------

Brief einde Detentie:

De suggestie van de FNG, om aan de brief ‘einde detentie’ een persoonlijke benadering vooraf te laten gaan, heeft binnen het OM op steun kunnen rekenen. Vanaf vandaag 30 oktober 2014 zal het Informatiepunt Detentieverloop (bij levensdelicten) de nabestaanden telefonisch berichten dat de brief verstuurd gaat worden. Dit zal deze en volgende maand worden gemonitord, zodat begin 2015 gekeken kan worden of deze werkwijze kan worden uitgebreid naar overige ernstige geweld- en zedenzaken.

----------------------------------

Wetsvoorstellen Eigen bijdrage daders naar Tweede Kamer
06 november 2014

Een deel van de kosten die de overheid maakt voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten en voor het verblijf in een justitiële inrichting wordt op de daders verhaald. Dit staat in twee wetsvoorstellen van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) die bij de Tweede Kamer zijn ingediend.
Meer weten? Lees hier verder...

----------------------------------

Onderzoek Justitie

Politie
De politie speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van veiligheid bij burgers. Om die rol in een sterk veranderende samenleving goed te vervullen streeft de politie er steeds naar om haar functioneren te verbeteren. De politie wil slachtoffers professioneel van dienst zijn.

Recherche en familie rechercheur
De familie rechercheur is voor de nabestaanden erg belangrijk. Zij zijn de schakel tussen het rechercheteam en de familie.

Rechtspositie
OM Het Openbaar Ministerie brengt verdachten voor de rechter, maar daarmee houd het niet op. Slachtoffers hebben een belangrijke rol in het strafproces. Het OM is zich daarvan bewust en spant zich daarom in voor:
*de erkenning van het slachtoffer dat hem of haar iets is aangedaan;
*recht doen aan het slachtoffer;
*de compensatie van het leed dat het slachtoffer is aangedaan.

Het OM heeft als taak de slachtoffers, als die daar prijs op stellen, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in hun zaak. Ook informeert het OM het slachtoffer over de mogelijkheden om geleden schade vergoed te krijgen.
Slachtoffers en nabestaanden van ernstige delicten kunnen daarnaast aanspraak maken op spreekrecht tijdens de rechtszitting. Ook kunnen ze in aanmerking komen voor een gesprek met de officier van justitie en ze krijgen te horen wanneer een verdachte of dader vrijkomt.

Rechtspraak
Met de wet versterking positie van het slachtoffer die sinds 1 januari 2011 van kracht is worden de rechten van slachtoffers gebundeld en verder uitgebreid. Dat heeft ook gevolgen voor de rechtspraak.

Straf:
Dienst Justitiële Inrichtingen zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen. Insluiting gebeurt in verschillende soorten inrichtingen zoals:
*gevangenissen
*justitiële inrichtingen
*forensische Psychiatrische centra[FPC] voor tbs-gestelden
*detentie en uitzetcentra voor vreemdelingen

Advocaat:
Via de VVRS kunt u eventueel doorverwezen worden naar een advocaat.

Slachtofferloket: Het slachtofferloket is een samenwerking tussen Slachtofferhulp Nederland, OM en politie. Voor de noordelijke provincies Groningen-Leeuwarden-Assen is het adres: Paterswoldseweg 814 Groningen
telefoon: 050-7504000
E-mail: slachtofferloket.Noord-Nederland@om.nl
Doel is om ervoor te zorgen dat slachtoffers op één punt terecht kunnen voor alle dienstverlening en informatie rond het strafproces en de uitvoering van de straf.

Slachtoffer in Beeld: De werkwijze is dat slachtoffers met behulp van Slachtoffer in Beeld een gesprek met de dader hebben. Bij dergelijke ontmoeting kan het slachtoffer de dader bijvoorbeeld vragen stellen. In plaats van een gesprek is het ook mogelijk om brieven te schrijven, of een pendelbemiddeling te verzorgen waarbij een bemiddelaar boodschappen tussen beide partijen overbrengt
Voor nabestaanden kan dit een vorm van verwerken zijn om verder te kunnen met hun leven.

Schadefonds Geweldsmisdrijven kan aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, die daarbij ernstig letsel hebben opgelopen, een financiële tegemoetkoming in de letselschade smartengeld en gemaakte kosten) geven. Ook nabestaanden kunnen in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een uitkering. Op de website van het schadefonds vindt u meer informatie en kunt u een aanvraagformulier downloaden.(zie bij linken)

Centraal Justitieel Incassobureau in de schadevergoeding die een dader aan een slachtoffer moet betalen als de rechter een schadevergoedingsmaatregel heeft opgelegd. Het CJIB kan maatregen nemen om betaling af te dwingen en keert de schade, waar mogelijk met de voorschotregeling uit.

Politiek

In de miljoenennota van 2012 is Slachtofferhulp Nederland blij dat de slachtofferzorg prominent wordt genoemd. Een belangrijk aandachtspunt is het casemanagement voor slachtoffers van zware geweld en zedenzaken. Uitbreiding van een naar drie nabestaanden die per slachtoffer mogen spreken. Het conservatoir beslag: Dit betekent dat er in een vroeg stadium al beslag kan worden gelegd op middelen van de verdachte, die onder meer ten goede kunnen komen aan de schadevergoeding en proceskosten van het slachtoffer.