Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp is een goed doel dat zorgt dat er geld beschikbaar is voor adequate hulp aan slachtoffers. Het werft fondsen om de situatie te verbeteren van slachtoffers, nabestaanden en getuigen van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en medische fouten. Het Fonds verleent zelf geen directe hulp. Tot de speerpunten behoren belangenbehartiging en het mogelijk maken van lotgenotencontact. Om die reden steunt het Fonds Slachtofferhulp de Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit (VVRS) met een vaste bijdrage per jaar. Hiermee worden onder meer lotgenoten bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast financiert het Fonds de Dag Herdenken Geweldslachtoffers, waarbij VVRS nauw betrokken is.

Hulpverlening

Nabestaanden en of slachtoffers van geweld kunnen door hetgeen hen is overkomen natuurlijk zeer getraumatiseerd zijn en daardoor in een isolement geraken.
De VVRS probeert hen met raad en hulp bij te staan.

Na het misdrijf worden slachtoffers en/of nabestaanden in contact gebracht met Slachtofferhulp Nederland. Hen wordt vaak een casemanager toegewezen. Voor de één werkt dat goed en heeft er ook echt baat bij, een ander zoekt zijn steun bij familie, vrienden, buren of geloofsgenoten.
Geen mens is gelijk en ieder ondergaat zijn of haar verdriet op zijn eigen manier.

Contacten

Nabestaanden en/of slachtoffers van geweld kunnen hetgeen hen is overkomen natuurlijk zeer getraumatiseerd zijn en daardoor in een isolement geraken.
De VVRS probeert hen met raad en hulp bij te staan. Dat kan door contacten te leggen tijdens de bijeenkomsten, of via telefonische contact.
Ook weten wij dat het voor nabestaanden of slachtoffers moeilijk is om deze bijeenkomsten te bezoeken. Wij gaan daarom ook bij de mensen thuis op bezoek, waar in de vertouwde omgeving gepraat wordt.

De bijeenkomsten kunnen ook een positief effect hebben, zie daarvoor het foto album

Hulpverleningsinstanties

Slachtoffer Hulp Nederland
Schadefonds Geweldmisdrijven
Fonds Slachtofferhulp
Landelijk informatie punt TBS verlof
Jij veilig
Slachtofferloket

zie verder op de pagina linken