Media

17-01-2017

Gered uit een eideloos rouwproces

Al krijgt de moordenaar 100 jaar cel.... Onderzoekster Mariëtte van Denderen volgde vier jaar lang 330 nabestaanden van moord en ontwikkelde een therapie die hen kan helpen uit hun eindeloze rouwproces te komen.

Dit is een pdf bestand en kunt u hier openen.

__________

Gebiedsverbod voorkomt een mogelijk bezoek aan de gemeente Dalfsen

Moordenaar krijgt gebiedsverbod voor gemeente Dalfsen

10-11-2016 om 14:37
De man die in 2013 tijdens een psychose de 23-jarige Peter Westendorp uit Dalfsen om het leven bracht, heeft van burgemeester Han Noten van Dalfsen een gebiedsverbod voor de hele gemeente gekregen. Aanleiding is het mogelijk onbegeleide verlof van de man.De toen 33-jarige man bracht Westendorp om het leven met 32 messteken. De man werd veroordeeld voor tbs met dwangverpleging voor de moord. Volgens de rechtbank was de man volledig ontoerekeningsvatbaar.

Onrust in Dalfsen
In Dalfsen is maatschappelijke onrust ontstaan door het mogelijke onbegeleide verlof van de dader, constateert de gemeente. Volgens de gemeente is de onrust ontstaan, omdat het Openbaar Ministerie in een brief aan de familie van Westendorp heeft gesproken over de toekenning van een onbegeleide verlofstatus aan de man.

Noten heeft het gebiedsverbod opgelegd in overleg met het OM: "Met dit besluit voorkomen we in ieder geval dat hij een bezoek mag brengen aan de gemeente Dalfsen." Volgens de gemeente is er regelmatig contact met de directe familie van Westendorp over de ontwikkelingen.

__________

Moordenaar Dirk Post nog niet vrij - donderdag 21 aug 2014

De moordenaar van Dirk Post uit Urk blijft nog zeker 12 maanden onder behandeling in een kliniek. Volgens de rechtbank is de man nog niet klaar voor een terugkeer in de maatschappij. De nu 20-jarige dader werd in 2010 veroordeeld voor de moord op Dirk Post (14), die in een bos met 47 messteken om het leven is gebracht. Bij de behandeling van de zaak oordeelden de rechters dat de man verminderd toerekeningsvatbaar was ten tijde van de moord. Daarom kreeg hij een jaar jeugddetentie en werd een PIJ-maatregel opgelegd, die is bedoeld voor criminele jongeren met een ernstige stoornis. Die maatregel is nu dus met een jaar verlengd.

__________

Den Haag, 22 januari 2014

Lotgenotenorganisaties nabestaanden geweld slaan handen ineen.

Drie lotgenotenorganisaties voor nabestaanden van geweldslachtoffers bundelen hun krachten in de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). De drie partijen komen in een convenant overeen zich gezamenlijk in te spannen voor de positie van nabestaanden. Door de samenwerking te intensiveren vergroten zij hun slagkracht en kunnen zij de stem van nabestaanden van geweldslachtoffers luider laten klinken.

De partijen die de handen ineenslaan zijn Aandacht Doet Spreken, De Vereniging Ouders van een Vermoord Kind en De Vereniging voor Veiligheid Respect en Solidariteit. De drie werkten eerder al samen aan de organisatie van de jaarlijkse Dag Herdenken Geweldslachtoffers. Gezamenlijk gaan zij nieuwe uitdagingen aan om de positie van nabestaanden van geweldslachtoffers verder te versterken.

In de afgelopen jaren zijn de organisaties ieder voor zich succesvol geweest in de belangenbehartiging van nabestaanden. Mede door hun inzet, is in 2011 de Wet versterking positie slachtoffers in werking getreden. Hiermee hebben slachtoffers voor het eerst een zelfstandige positie in het strafproces gekregen met eigen rechten en bevoegdheden. Als vertegenwoordiger van ruim 500 families is de FNG een geschikte partij om informatie te bundelen over hoe deze nieuwe rechten in de dagelijkse praktijk worden doorgevoerd en ervaren, en dit te delen met de verschillende partijen in de rechtsketen.

Om nabestaanden beter te kunnen bedienen, zullen de lotgenotenorganisaties hun verschillende lotgenotenbijeenkomsten op elkaar afstemmen en werken zij aan een gezamenlijk online portaal waar nabestaanden terecht kunnen voor informatie en met concrete hulpvragen. Het karakter en de eigen identiteit van de drie organisaties blijft behouden.

www.federatie-nabestaanden-geweldslachtoffers.nl

__________

HEERENVEEN – Twee jaar geleden werd Aswintha Dijkstra, dochter van Ayla van der Heiden uit Heerenveen, op brute wijze vermoord. Haar leven stortte compleet in. In korte tijd moest zij twee moorden moeten verwerken. Ook broer Rinze werd namelijk vermoord.

Ayla viel dan ook in een heel groot. Los van de emotionele problemen kwam daar bovenop nog een financiële kater. De rechtbank gebood de dader een schadevergoeding te betalen. Deze was nodig om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen. Deze kon Ayla in eerste instantie niet zelf ophoesten. De uitvaart ondernemer leek hier begrip voor te hebben. Toen de zaak in hoger beroep ging, bleef betaling dan ook uit; het CJIB betaalt pas uit als het vonnis onherroepelijk is.

De uitvaartondernemer bleek minder begripvol dan oorspronkelijk gedacht. Hij eiste geld en heeft zelfs beslag gelegd op haar uitkering, waardoor Ayla in grote financiële problemen zou geraken. Jack Keijzer van de stichting Aandacht Doet Spreken, een lotgenotenorganisatie voor nabestaanden van geweldslachtoffers, heeft haar in contact gebracht met staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Dit contact heeft plaats gevonden in het Drentse dorp Wilhelminaoord.

Ayla heeft haar verhaal in alle rust kunnen vertellen; dat de problemen haar boven het hoofd groeiden en dat ze het zelfs allemaal niet meer zo zag zitten. Staatssecretaris Teeven begreep de situatie. Hij beloofde haar alles uit de kast te halen wat in zijn vermogen lag om een gedegen oplossing te vinden. De grootste financiële sores zijn inmiddels opgelost.

Als blijk van waardering voor deze persoonlijke oplossing heeft Ayla een portret van Teeven geschilderd welke op de Dag Herdenken Geweldslachtoffers op 21 september aan hem is uitgereikt. De staatssecretaris was er erg blij mee en bedankte haar op zijn beurt weer met een warme knuffel.

En Ayla kan weer verder gaan met de rouwverwerking van haar dochter Aswintha

__________

'Beleid levenslang botst met mensenrechten'
GRONINGEN - 
Het Nederlandse beleid voor mensen met een levenslange gevangenisstraf is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat leidt de Stichting Forum Levenslang af uit een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in drie Britse zaken van meervoudige moordenaars.

De zogeheten Grote Kamer (17 rechters) van het hof deed de opmerkelijke uitspraak dinsdag. Het hof vindt dat een levenslange celstraf moet kunnen worden ingekort en uitzicht moet bieden op invrijheidstelling. De staat moet zorgen dat daarvoor een procedure bestaat.

"De gedachte van resocialisatie spreekt nadrukkelijk uit het arrest van het hof”, zegt Wiene van Hattum, voorzitter van het Forum. In Nederland is levenslang ook daadwerkelijk levenslang, tenzij gratie wordt verleend. Tijdens de tenuitvoerlegging van de straf is er geen sprake van resocialisatie. Ieder perspectief voor de veroordeelden ontbreekt. Er is geen procedure voor herbeoordeling van hun straf

Zelfs bij het ICC, het internationale strafhof voor oorlogsmisdrijven, is die procedure er wel, zegt Van Hattum. „Veroordeelden hebben daar recht op een herziening van hun straf na 25 jaar, terwijl het gaat om misdrijven als genocide.”

Het Forum, opgericht in 2008 en samengesteld uit wetenschappers en rechtsgeleerden, vindt dat Nederlandse 'levenslangen' hun straf na 20 jaar opnieuw moeten kunnen laten beoordelen. Het „weggooien van de sleutel“ vindt het Forum inhumaan.

In de meeste Europese landen bekijkt een rechter de opgelegde levenslange straf na een bepaalde periode opnieuw. In Nederland niet. Het gratiebeleid is er de laatste jaren alleen maar harder op geworden, concludeert Van Hattum.

Met de recente uitspraak van het Europese hof in de hand zouden Nederlandse levenslangen volgens Van Hattum een brief aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie kunnen schrijven, met de vraag: waar is mijn uitzicht op vrijlating?

Van Hattum zegt te beseffen dat het nieuws over de uitspraak van het Europese hof een bittere pil is voor slachtoffers en nabestaanden. „Natuurlijk is dat pijnlijk. Maar we willen het liefst dat beide partijen goede steun krijgen. Het is niet of of, maar en en.”

__________

Muur tegen Geweld wordt overgedragen aan nieuwe stichting
12-04-2013

De Stichting Muur tegen Geweld heeft besloten het beheer van het monument ‘Het Onbevattelijke’ in De Wolden over te dragen aan een nieuwe landelijke beheerstichting.

De bestuursleden van de stichting, onder voorzitterschap van Dirk Guichelaar, hebben zich jaren met hart en ziel ingezet om het monument te realiseren. Nu het monument staat, dragen zij de verantwoordelijkheid over aan een onafhankelijke stichting. Daarmee wordt de continuïteit van het monument gegarandeerd. Het streven is om de nieuwe stichting op te richten op 1 mei aanstaande.

Voorzitter Dirk Guichelaar kampt al enige tijd met gezondheidsproblemen. Na jarenlange inzet voor de realisatie van een landelijk monument voor slachtoffers van zinloos geweld is het moment daar om afstand te doen en de focus op gezondheid, gezin en familie te hebben. “Het monument staat, daar ben ik bijzonder trots op. Met veel plezier en toewijding heb ik me hiervoor ingezet. Nu het monument af is, moet nagedacht worden over de toekomst van het monument. Het is goed dat dit door een nieuw en fris bestuur gedaan wordt.” aldus Guichelaar.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de afgelopen periode geholpen bij het vinden van een structurele oplossing voor de continuïteit van het monument. Hiervoor is overleg geweest met de stichting Muur tegen Geweld, de gemeente De Wolden en de kunstenaar Irene Fortuyn. “Het monument biedt nabestaanden een passende herdenkingsplaats,” aldus een woordvoerder van het ministerie.

De nieuwe stichting gaat zorgdragen voor het beheer van het landelijk monument. Eén van de eerste taken van het bestuur is om in overleg met nabestaanden en de kunstenaar de vorm te bepalen waarop namen van slachtoffers van geweld op, aan of bij het monument worden geplaatst. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door ervaren bestuurders, zowel uit Drenthe als uit de rest van Nederland.

Burgemeester Roger de Groot van de gemeente De Wolden geeft aan:“Na de oprichting en de onthulling van ‘Het Onbevattelijke’ komt het monument in een andere fase. We zijn de huidige stichting en bestuursleden dankbaar voor hun jarenlange intensieve inzet voor het monument. Een nieuwe landelijke stichting moet zorgdragen voor het monument en de positie van het monument als landelijk symbool tegen geweld.”

__________

Politie heropent moordzaak Ida Klijnstra

Door Niek van der Oord, 28 februari 2013

De Blesse - Het onderzoek naar de moord op Ida Klijnstra in De Blesse is heropend. Sinds een aantal weken werkt een aantal rechercheurs weer aan de zaak. Nieuw DNA-onderzoek is de aanleiding. Klijnstra werd op 23 juni 2008 doodgeschoten.

Het afgelopen jaar zijn diverse sporen, waaronder DNA-sporen, opnieuw opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Mede door het toepassen van nieuwe technieken zien de politie en het Openbaar Ministerie voldoende aanleiding om het onderzoek te heropenen. Bennie Klijnstra, de man van het slachtoffer, is ontzettend blij met het heropenen van het onderzoek. “Ik wil dat de dader gewoon achter slot en grendel komt.’ Het Team Grootschalig Onderzoek (TGO) werkte tot begin 2010 aan de oplossing van de zaak.

Oud-Wolvegaster Arjan van der S. wordt als hoofdverdachte beschouwd. Hij beroofde zich drie dagen na het in De Blesse gepleegde misdrijf van het leven. Dat deed hij toen een arrestatieteam zijn woning in Franeker betrad. Zijn oudste zoon uit Wolvega werd later aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord, maar dat kon niet worden bewezen. Hij werd wel veroordeeld wegens ondermeer verboden wapen bezit.

De politie gaat nu nieuwe getuigen horen. Daarnaast zullen ook enkele getuigen, die in het verleden reeds zijn benaderd, opnieuw worden gehoord.

De politie vermoedt dat er meer mensen bij het misdrijf zijn betrokken. Uit meerdere verklaringen blijkt dat Van der S. een aantal keren de woning van de familie Klijnstra in De Blesse met anderen heeft geobserveerd, vermoedelijk ter voorbereiding op de overval. Voorts blijkt uit verklaringen dat Van der S. na de moord op Ida Klijnstra en voorafgaand aan zijn zelfmoord met anderen heeft gesproken over de gepleegde overval in De Blesse. Ook Bennie Klijnstra is er van overtuigd dat er meerdere mensen bij het misdrijf zijn betrokken of er meer vanaf weten. ‘Er lopen in Wolvega mensen rond die er meer van weten’, stelt hij. Hij blijft strijdbaar en looft nog steeds 80.000 euro uit voor de gouden tip. Daarmee komt de totale beloning op een ton.

Bij het slachtoffer heeft de recherche destijds een goed bruikbaar DNA-spoor aangetroffen dat naar de dader(s) kan leiden. Een man of tien uit de vrienden- en kennissenkring van de overleden hoofdverdachte  is destijds gevraagd DNA af te staan. Drie personen weigerden dat.

__________

'DNA-match in moordzaak Marianne Vaatstra' 19 nov 2012

De zaak Vaatstra lijkt opgelost. Zondagavond is op basis van een DNA-match de 44-jarige Jasper S. aangehouden in verband met de moord op Marianne Vaatstra in 1999. Dat maakten het Openbaar Ministerie (OM), misdaadverslaggever Peter R. de Vries en vader Bauke Vaatstra maandag bekend. De 44-jarige S. is een blanke, Friese boer, die getrouwd is en kinderen heeft. Hij woont volgens misdaadverslaggever Peter R. De Vries in het plaatsje Oudwoude, nog geen 2,5 kilometer van de plaats waar de toen 16-jarige Vaatstra werd vermoord. De recherche is maandagochtend bezig met onderzoek in de boerderij van de verdachte.

„Mijn blijdschap over doorbraak en 100 procent match in zaak Vaatstra kent geen grenzen! Dit is het nieuws waarop we altijd hebben gewacht”, jubelde de misdaadverslaggever op Twitter.

DNA-onderzoek
Een groot DNA-onderzoek stuitte begin deze eeuw nog op grote weerstand. Maar dit jaar kwam het onderzoek er alsnog. Zo'n 7300 mannen werden opgeroepen om hun DNA af te staan; 89 procent deed dat. Het idee is dat via een familielid een match gemaakt kan worden met de daadwerkelijke dader. Maar Jasper S. stond dus zelf DNA af en daarmee lijken politie en justitie na 13 jaar de zaak te hebben opgelost.

Het OM bevestigde de aanhouding maandagochtend, maar wilde niet in details treden over de identiteit van de man. Later maandag zal in een persconferentie meer bekend worden gemaakt.

Vader ingelicht
De vader van de vermoorde Marianne is zondagavond laat door het Openbaar Ministerie (OM) en de politie ingelicht. „Er valt een last van ons af”, zegt een opgeluchte Bauke Vaatstra. „Ik heb de hele nacht niet geslapen. Het is geweldig nieuws.”

__________

URK 12-11-2012
De tbs-behandeling van de 18-jarige Jaap van der H. uit Urk is maandag met anderhalf jaar verlengd. Van der H. werd in oktober 2010 veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor de moord op Dirk Post op Urk in 2009. Het slachtoffer werd op veertienjarige leeftijd met tientallen messteken om het leven gebracht door Van der H. De rechtbank in Lelystad oordeelde dat de dader verminderd toerekeningsvatbaar was ten tijde van de moord en achtte jeugd-tbs noodzakelijk. Volgens de rechtbank in Lelystad werkt de jongeman mee aan de tbs-behandeling en gaat het de goede kant op. Van der H. heeft zelf aangegeven dat hij graag blijft meewerken aan verdere behandeling. De rechtbank is bovendien van mening dat er momenteel nog te veel risico's zijn om de behandeling van Van der H. te beëindigen.

__________

Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek
6 september 2012
- Arrondissementsparket Leeuwarden

Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra.

Voor het eerst in Nederland wordt de bevolking gevraagd om mee te werken aan het oplossen van een moord door het toepassen van verwantschapsonderzoek.

Ruim 8000 mannen uit de directe omgeving van de plaats waar in 1999 de moord op Marianne Vaatstra heeft plaatsgevonden, krijgen de uitnodiging om vanaf 29 september 2012 vrijwillig hun DNA af te staan. Via dat DNA zoekt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in de familielijn naar verwantschap met de dader van dit gruwelijke misdrijf. Alleen met de medewerking van de Friese bevolking bestaat er nog een kans de identiteit van de dader van dit misdrijf te achterhalen. Het College van Procureurs-Generaal heeft toestemming gegeven voor het uitvoeren van een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. Vervolgens heeft de rechter-commissaris bij de rechtbank in Leeuwarden de wettelijke machtiging verleend, waardoor het nu mogelijk is voor de Friese bevolking mee te werken aan het oplossen van de moord op Marianne Vaatstra. Het 16-jarige meisje werd op 1 mei 1999 in Veenklooster om het leven gebracht.

De aanvraag voor het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek is gevolgd op het afsluiten van het DNA-verwantschapsonderzoek in de DNA-databank veroordeelden. Dat onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd.

In totaal 8080 mannen uit de gemeenten Kollumerland c.a., Dantumadiel en Achtkarspelen ontvangen binnenkort een uitnodiging om vrijwillig DNA af te staan in het kader van dit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. De wetgeving biedt die mogelijkheid sinds de inwerkingtreding van de Wet Verwantschapsonderzoek op 1 april 2012.

Doelgroep
Voor dit grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek zal de vrijwillige medewerking worden gevraagd van personen uit Friesland die aan de volgende beschrijving voldoen:
Mannen die in 1999 de leeftijd van 16 tot 60 jaar hadden en destijds woonachtig waren in het gebied van globaal vijf kilometer rondom de plaats delict.
Uit het technisch sporenonderzoek door het 3D-onderzoeksteam is de aansteker mede bepalend geworden voor de hypothese van een verdachte als bekende uit de buurt.
Andere belangrijke factoren zijn de sporen van het gebruik van een fiets door de verdachte en het rustige sporenbeeld op de plaats delict.

Al de onderzoeksgegevens zijn beoordeeld door een profiler die wetenschappelijk onderbouwd tot de conclusie is gekomen dat het meest aannemelijke scenario is te zoeken naar een verdachte die woonachtig is (geweest) binnen een kring van vijf kilometer rondom de plaats delict. Op basis van de eerdergenoemde leeftijdscategorie betreft het in dit gebied een totaal van 8080 mannen. De gebiedsgrootte is gebaseerd op de conclusies uit het opgemaakte daderprofiel.

Binnen het gebied vallen de volgende plaatsen:
Buitenpost, Twijzelerheide, Twijzel (gemeente Achtkarspelen) Zwaagwesteinde (gemeente Dantumadiel) Kollum, Kollumerzwaag, Oudwoude, Zwagerbosch, Westergeest, Triemen, Veenklooster, Augstbuurt (gemeente Kollumerland c.a.) De procedure:
De betreffende personen ontvangen rond 15 september 2012 een brief waarin wordt gevraagd vrijwillig mee te werken aan het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek.
De DNA-afname start op zaterdag 29 september 2012.
Voor de afname is een periode van twee weken ingepland.
Op zeven afnameplaatsen, te weten Zwaagwesteinde, Twijzerlerheide, Kollumerzwaag, Oudwoude/Westergeest, Kollum, Buitenpost en Twijzel zijn op afgesproken tijden deskundigen aanwezig om het DNA af te nemen.
Tevens is in Leeuwarden, Dokkum, Drachten en Groningen een afnamelocatie geregeld.
Voor mensen die niet meer in het gebied woonachtig zijn wordt gezorgd voor een geschikte alternatieve afnamelocatie.

Waarom dit onderzoek?
Met behulp van de Friese bevolking is er een kans de identiteit van de dader van dit misdrijf achterhalen. De traditionele opsporingsmethoden en het DNA-verwantschapsonderzoek in de DNA-databank veroordeelden hebben geen verdachte opgeleverd. Vanaf 3 april 2012 heeft het NFI onderzoek gedaan in de DNA-databank naar verwantschap onder reeds bestaande profielen. Daarbij is van de bestaande DNA-profielen een Y-chromosomaal profiel vervaardigd waarna gekeken is naar overeenkomsten met het daderprofiel. Dit heeft geen dan wel onvoldoende overeenkomsten opgeleverd om verder mee te kunnen zoeken in de mannelijke familielijn.

De volgende stap die de wetgeving mogelijk maakt is het afnemen van DNA-materiaal en hier verwantschapsonderzoek naar verrichten. Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijk ingrijpend opsporingsmiddel wordt ingezet. De uitvoering ligt bij de politie Fryslân en het NFI.

DNA-afname:
Met een wattenstaafje wordt wangslijm aan de binnenkant van de mond van de betrokkene weggenomen. Dit is pijnloos. Het wangslijm wordt anoniem naar het NFI gestuurd. Persoonsgegevens worden daar niet bekend gemaakt. Van het afgenomen DNA-materiaal wordt een zogenaamd Y-chromosomaal profiel vervaardigd.
Dit Y-chromosomale profiel wordt in de mannelijke lijn van een familie in principe onveranderd doorgegeven, zodat men bij overeenkomsten met het daderprofiel kan gaan zoeken naar naaste en verre verwanten in de familiestamboom. Het DNA-profiel wordt uitsluitend vergeleken met het aangetroffen DNA-daderspoor op het lichaam van Marianne Vaatstra en niet met andere sporen uit andere onderzoeken. Na afronding van het verwantschapsonderzoek worden het DNA-materiaal en de vervaardigde profielen vernietigd.

Burgerfora:
In juli 2012 is een aantal burgers in de gemeente Achtkarspelen, Kollumerland en Dantumadeel in een drietal sessies in gesprek geweest met politie en justitie. Hiervoor is gekozen om problemen dan wel mogelijkheden die de burgers zien in een grootschalig verwantschapsonderzoek te kunnen betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van communicatie uitingen. Deze discussies hebben een nuttige bijdrage opgeleverd. Dat de burgers uit het betrokken gebied het belangrijk vinden dat de dader van de moord wordt gevonden, is duidelijk naar voren gekomen. De bereidheid om mee te werken blijkt groot.

In de aanloopperiode naar de afnameperiode zullen in de betreffende gemeenten inloopavonden voor burgers worden georganiseerd waar zij met vragen terecht kunnen.

Verloop:
DNA-verwantschapsonderzoek NFI verwacht voor dit grootschalig onderzoek minstens zes maanden nodig te hebben. Meer informatie over het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra is te vinden op:
www.om.nl/actueel-0/strafzaken/vaatstra/
http://www.politie.nl/

______________

24 juli 2012
Het is mogelijk dat u van de Stichting Muur tegen Geweld een brief of e-mail ontvangt met het verzoek om "vriend" te worden van het monument "Het Onbevattelijke" en hiervoor jaarlijks een bijdrage van 10,00/15,00/20,00 te storten voor de bestrijding van de kosten van onderhoud, instandhouding en eventuele toevoegingen. Daar de stichting MTG ook in het bezit is van een aantal adressen en e-mail adressen van leden van de VVRS kan het zijn dat ook VVRS leden een dergelijk verzoek ontvangen. Wij adviseren onze leden hier geen gehoor aan te geven.